GDPR

Ahoj všem,

 

dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nové nařízení EU a s ním související povinnosti o nakládání s osobními údaji (GDPR).

V příloze toho příspěvku je formulář přihláška + informace a souhlas o zpracování osobních údajů, které je nutné nechat podepsat u všech členů klubu.

 

Formulář se skládá ze tří stran, které k sobě neoddělitelně patří. Přihláška, informativní souhlas (ten vychází ze zákona, u údajů, které jsou tam uvedeny máte povinnost pouze informovat o jejich zpracování) a aktivní souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu. Podpisem subjekt bere na vědomí zákonnou informaci o zpracování povinných osobních údajů a zároveň vyslovuje aktivní souhlas se zpracováním dalších osobních údajů.

 Každý člen by měl podepsat samostatně, nedoporučuje se provést prostřednictvím hromadného podpisového archu a za nezletilého (nově do 18 let, bývalo do 15 let na přihlášce) je nutný podpis zákonného zástupce.

Prosím všechny, aby si dokument pročetli a na tréninku budu dávat tyto formuláře k podpisu.

Prihlaska+INFORMACE_A_SOUHLAS_O_ZPRACOVANI_OSOBNICH_UDAJU