Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka

 

v úterý 24.04. 2018 od 17:00 hodin se koná v Hliništi – klubovně Pozemního hokeje členská schůze

  AVZO TSČ ČR ZO Dubovka Plzeň-Litice, p.s. a

      Klubu biatlonu Plzeň-Litice, p.s.

 

Program:

  • zahájení
  • zpráva o činnosti klubu Biatlonu
  • zpráva o hospodaření AVZO / Biatlonu v roce 2017
  • Sportovní areál Hliniště – výstavba klubovny
  • volba vedení a výkonného výboru obou organizací
  • rozprava a přijetí závěrů pro další činnost organizací

 

Na členskou schůzi Vás i rodiče dětí zve výbor obou spolků

 

Blanka Kantová, Jaroslav Hudeček

 

pozn. Návrhy a připomínky k volbám, prosím zasílejte na mailové adresy:   j.hudecek@email.cz , blanka.kantova@tiscali.cz