Klubovna našeho klubu

Vzhledem k tomu, že se po Liticích zase množí různé fámy, chtěli bych tímto způsobem informovat o situaci v našem klubu.

Díky novému občanskému zákoníku jsme se museli nově registrovat v rejstříku spolků. Nyní jsme pobočným spolkem, nadřízeným orgánem  je Český svaz biatlonu, jehož stanovami se řídíme, ale jinak máme vlastní právní subjektivitu. Máme svoje IČO, číslo bankovního účtu a v majetku kromě sportovního vybavení, vybavení na údržbu areálu je i pozemek, který jsme před čtyřmi lety i díky dotaci z MŠMT oplotili.

S ohledem na havarijní stav staré dřevěné budovy a stavebních buněk, které máme k dispozici jako prostory pro skladování, šatny a kancelář , jsme vyhodnotili, že potřebujeme  vyřešit naše zázemí nově. Sociálky nyní máme jen díky TOI-TOI budce. Narůstá nám členská základna, množství materiálu, který potřebujeme pro naši činnost, potřebovali bychom nové trenéry a pomocníky a asi nejvíce nyní potřebujeme i odpovídající zázemí nejen pro zimní období.

Máme  zpracovaný projekt  a stavební povolení na výstavbu budovy, kde bude klubovna, sociálky, sklad  materiálu a malá tělocvična.

V roce 2014 jsme prodali “Kotkovu chatu”, část peněz použili na oplocení a ostatní schovali na investici do nové budovy. Nyní jsme z těchto peněz zaplatili  zpracování projektu, provedení vlastní přípojky elektriky a poplatky kolem stavebního povolení. Kromě  jiného se snažíme získat finance na klubovnu z více zdrojů. Žádáme různé státní instituce i soukromé subjekty a loni se nám podařilo získat peníze na investice  z Plzeňského kraje a díky této dotaci s naším podílem jsme nakoupili část stavebního materiálu, který máme uskladněný v areálu.

Žádáme pro letošní rok opět o příspěvek kromě Plzeňského kraje i Magistrát města Plzně, ÚMO 6 Plzeň-Litice, Nadaci ČEZ a pokud bude vypsána dotace, požádáme potřetí i MŠMT. Snažíme se získávat finance na investice i od soukromých sponzorů například Broker Team a.s nebo firma HDK nám loni na naši budovu také přispěli. A samozřejmě budeme rádi, za další podporovatele.

Všem přispěvatelům a všem kteří podporují náš klub chceme tímto moc poděkovat a věříme, že se nám podaří naši klubovnu úspěšně postavit v co nejkratší době, protože pro rozvoj biatlonu v Plzeňském kraji by to byl obrovský přínos..