Dotace a sponzoři

V letošním roce se nám daří získávat finance od různých subjektů na naše aktivity. Z ÚMO Plzeň3 jsme dostali na soustředění a sportovní aktivity, stejně jako z magistrátu města Plzně. Na sportovní činnost jsme dostali peníze od ÚMO Plzeň 6 a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z Vodárny Plzeň díky zaměstnaneckému grantu paní Schmidové na novou přípojku elektriky a povolení stavby naší klubovny. Ze svazu biatlonu za výsledky z loňského roku. Z Plzeňského kraje na sportovní činnost a hlavně na stavbu naší klubovny,  s kterou bychom chtěli začít co nejdříve.

Všechny naše přispěvatele z dotačních titulů a další sponzory můžete vidět na stránce pro sponzory a také se můžete rovnou podívat na jejich webové stránky