Závody

     Pokud jde o začínající letní sezonu. V první řadě prosím o vyřízení prohlídek, ještě je nemám od všech zpátky.

Co se týká závodů: na regionální mohou samozřejmě i přípravky. Ostatní si musí vyběhat na regionálních závodech body k účasti na celorepublikových.

 Celostátní závody

Kategorie žactva:
 všechny závody v kategoriích „A“ jsou volné
 I. celostátní závod je pro všechny žákovské kategorie volný
 II. a III. celostátní závod – držitel nejméně II. VT, nebo zisk 210 bodů ze tří závodů v aktuální sezoně
Ostatní kategorie:
 držitel nejméně II. VT, nebo zisk 210 bodů ze tří závodů v aktuální sezoně


Účast na M ČR
 Kategorie žactva
všechny kategorie nejméně II. VT v letním biatlonu nebo biatlonu, resp. získání nejméně 207 b. z max. tří závodů v probíhající sezoně.


Kategorie dorostu a dospělých
a) Závodníci, kteří jsou držiteli nejméně I. VT v letním biatlonu nebo v biatlonu v příslušné kategorii, (u veteránů v základní kategorii)
b) Závodníci, kteří v probíhající sezoně dosáhli v některém celostátním (ne regionálním) závodě ČP LB minim. 80 b. v příslušné kategorii, (u veteránů v základní kategorii)
c) V probíhající sezoně dosáhli ze závodů ČP LB minimálně 468 b. ze šesti závodů. (Ne dílčích bodů veteránských kategorií)

Kategorie veteránů

a) Závodníci, kteří splní alespoň jednu podmínku článku 2.3.3.2
b) Závodníci, kteří jsou držiteli platných I. a vyšších VT ze sezony LB 2013 a biatlonu 2013/14
c) Pokud podle bodu a) a b) nebude mít právo startu alespoň 10 závodníků, do počtu 10 startujících doplní příslušný počet nejlépe umístěných závodníků, v žebříčku se 6 započitatelnými závody.
 Závod štafet
V závodě štafet musí všichni členové štafet splňovat podmínku účasti na MČR.

Jinak celé pokyny k letošní sezoně máte na stránkách www.biatlon.cz